Ülper Köyü

Her Şey Birlikteliğimiz ve Beraberliğimiz için

Çiftçilerin Satın Alacakları Makine Ve Ekipmana % 50 Hibe Desteği

Kullanıcı Oyu:  / 0
En KötüEn İyi 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla çiftçilerin satın alacakları makine ve ekipmana % 50 hibe

desteği verilmesini amaçlayan Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi alt programı ile ilgili tebliğ 18/03/2010 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Tebliğ kapsamında alınacak makine ve ekipmanlara % 50 hibe desteği verilecek olup hibe üst limiti basınçlı sulama yatırımları hariç diğer tüm makine ve ekipmanlar için gerçek kişilerde 25.000. TL, tüzel kişiliklerde (Şirketler, tarımsal amaçlı kooperatifler ve birlikler) 50.000. TL, basınçlı sulama sistemleri başvurularında (yağmurlama ve damla sulama) ise hibe üst limiti gerçek kişilerde 50.000. TL, tüzel kişiliklerde ise 100.000. TL dır.
Program kapsamında; anıza direkt ekim makinesi, arıcılık makine ve ekipmanları, balya makinesi, basınçlı sulama sistemi, canlı balık nakil tankı, çayır biçme makinesi, çeltik fide dikim makinesi, el traktörü ve ekipmanları, file sistemi, biçer bağlar, hububat harman makinesi, lazerli tesviye aleti, mısır hasat tablası, mibzer, motorlu tırpan, pamuk toplama makinesi, pancar söküm makinesi, patates söküm makinesi, pülverizatör ve atomizör, rüzgar makinesi, sap parçalama makinesi, sap toplamalı saman makinesi, silaj makinesi, soğuk hava tesisatlı taşıma aracı, süt sağım ünitesi ve soğutma tankı, gübre dağıtma makinesi, taş toplama makinesi, diskara - goble, yem hazırlama makinesi, zeytin hasat makinesi, koyun kırkma makinesi ve tambur filtre olmak üzere 32 adet makine ve ekipman alımlarına hibe desteği verilecektir.
Makine ve Ekipman Alımları programı kapsamındaki müracaatlar İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerine yapılacak olup başvurular 3 MAYIS 2010 tarihinde sona erecektir.
Hibe programı ile ilgili tüm bilgiler İlçe Tarım Müdürlükleri ve İl Tarım Müdürlüğü Destekleme Şube Müdürlüğünde oluşturulan İl Proje Yürütme Biriminden (Tlf : 215 16 72 ? 73 / 132) ayrıca İl Müdürlüğümüz web sitesi ( Destekleme Şube Müdürlüğü bölümünde) ile www.tedgem.gov.tr internet adresinden de alınabilmektedir.

primi sui motori con e-max

Köyümden Manzaralar

Herşey Birlikteliğimiz ve Beraberliğimiz için