Ülper Köyü

Her Şey Birlikteliğimiz ve Beraberliğimiz için

Aile Hekimliği Uygulaması

Kullanıcı Oyu:  / 0
En KötüEn İyi 

Aile Hekimliği Uygulaması Giresun'da 14 Haziran'da BaşlayacakGiresun İl Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Fazıl Özden, Türkiye'de Birçok İlde Başarıyla Uygulanan Aile Hekimliği Uygulamasının
Giresun'da 14 Haziran'dan İtibaren Başlayacağını Söyledi.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Aile Hekimliği Sistemi ve Geçiş Süreci"
konulu toplantıda konuşan Özden, aile hekimliğinin dünyada büyük bir aşama kaydettiğini dile getirdi.

Aile hekimliği hakkında bilgiler veren Özden, sağlık hizmetlerinin gelişmesinde aile hekimlerine büyük görev düştüğünü kaydetti.

Aile ve topluma yönelik olması nedeniyle uygulamanın sağlık sisteminde önemli bir yapı taşı konumuna geleceğini aktaran Özden,
aile hekimliğinin ülke geneline yaygınlaşması durumunda sağlık sisteminde büyük gelişmeler kaydedileceğine dikkat çekti.

Aile hekimliğinin yaşanılan sağlık sorunlarına büyük oranda çözüm getireceğine inandığını belirten Özden,
"Çağdaş sağlık sistemlerinin önde gelen amaçları arasında, birinci basamak sağlık hizmetlerine öncelik vermektir.
Aile hekimliği sayesinde vatandaşların sağlık hizmetlerine ulaşılabilirliği ve bu hizmetlerden herkesin ihtiyacı
oranında yararlanması sağlanacak. Kişilerin yaşam kalitelerini ve sağlık standartları yükselecektir.
Tüm bireylere ulaşılabilmesi için, ülke gerçekleri doğrultusunda hareket edilecek.
Eğitimli ve coğrafi açıdan dengeli dağılmış sağlık ekipleri tarafından sunulması gereken birinci basamak sağlık hizmetleri için
yeniden yapılanma ihtiyacı göz ardı edilemez. Aile hekimliğinin hedefi, birinci basamak sağlık hizmetlerini sunmak.
Profesyonel bir ruhla ve toplumun katılımını sağlayacak bir biçimde çalışmak. Bireyin yaşadığı ve çalıştığı yerlerde koruyucu,
tanı koyucu, tedavi ve rehabilite edici yönleri ile birlikte sunmaktır." dedi.

Dr. Fazıl Özden, aile hekimliğinin faydalarını şöyle sıraladı: "Aile Hekimi, görevini muayenehanesinde,
evlerde, bazen bir klinikte, hastanede (sevk ettiği ve hastaneye yatırılan hastalarının takibinde) sürdürür.
Erken tanı koymayı amaçlar. Hastalık ve sağlık hakkındaki düşüncelerine fiziksel, psikolojik ve sosyal faktörleri de dahil eder.
Kendisine bir hekim olarak getirilen tüm sağlık problemleri için bir ilk değerlendirme yapar. Kronik,
tekrarlayıcı ya da terminal hastalığı olanların sürekli tedavisini üstlenir. Hastası ile uzun süreli bağlantı
kurarak hastalığı hakkında mesleki açıdan kullanabileceği verileri toplar. Hastasını gerektiğinde birinci basamakta tedavi eder,
sevk etmesi gereken durumları bilir. Aile hekimliği bir ekip hizmetidir ve birinci basamak ekibi ile (hemşire, ebe, diş hekimi,
diyetisyen, fizyoterapist gibi) birlikte yürütülür. Bu ekibin sorumluluğu başvuran bireylerin daha sağlıklı yaşamaları için koruyucu,
tedavi edici hizmetleri vermek, gerekli sağlık eğitimini yapmaktır."

Aile hekimliği sisteminin Avrupa ülkelerinde uzun zamandan beri uygulandığını aktaran Dr. Özden,
"Aile hekimliği sistemini kurmuş batı ülkelerinde bir aile hekiminin hastası ile olan ilişkisinin ortalama süresi
İngiltere'de 10-12 yıl, Danimarka'da 8-10 yıl, Avustralya'da 12-13 yıldır." diye konuştu.

primi sui motori con e-max

Köyümden Manzaralar

Herşey Birlikteliğimiz ve Beraberliğimiz için