Ülper Köyü

Her Şey Birlikteliğimiz ve Beraberliğimiz için

Yarbay Topal Osman Ağa

Kullanıcı Oyu:  / 4
En KötüEn İyi 

YARBAY TOPAL OSMAN AĞA 

 

Yarbay (Topal) Osman Ağa Giresun'un Hacıhüseyin mahallesindeki Ferudunzade ailesindendir. Babası Hacı Mehmet Efendi annesi Zeynep hanım olup ailesi ticaret ile uğraşmakta idi.

 1912 yılında balkan savaşı başladığına Osman Ağa ticaret işi ile uğraşmakta idi babası askerlik bedelini ödemesine rağmen O gönüllü birlik oluşturarak savaşa katıldı. Savaşta göstermiş olduğu başarılarından dolayı Yarbaylık rütbesine kadar yükseldi. Bu savaşlarda sağ dizinden yaralanarak Gazi unvanını aldı.

Giresun'a döndükten sonra 1.Dünya savaşına katılmış Batum ve Harşit çayında Ruslara karşı savaşarak Rusların Harşit çayını geçmelerini engelleyerek Tirebolu'nun işgalini önlemiş.

Mondros Mütarekesinden sonra Belediye başkanı olmuş uzun yıllar beraber yaşayan Ermeni ve Rum işgalci çetelerinin belini gönüllüler kurarak kırmış. Bu Rum ve Ermeni işgalci çeteler Osmanlı hükümetine Osman Ağayı şikayet ederek hakkında tutuklama kararı çıkarttırmışlar bunun üzerine Osman Ağa Şebinkarahisar bölgesine yerleşmiş.

8 Mayıs 1919 tarihinde Yunan Kızılhaç heyetini taşıyan bir Yunan gemisi Giresun'a gelir. Heyet 11 Mayıs 1919 tarihinde Taşkışla'ya beyaz renkli Yunan Kızılhaç Bayrağını asar 5 Haziran 1919 Tarihinde ise Pontus bayrağını asarlar. Bu olaylar üzerine Osman Ağa harekete geçerek arkadaşları ile birlikte işgalcilerin bayraklarını indirip yerlerine Türk bayrağını asarlar.

Osmanlı hükümeti tarafından affedilen Osman Ağa; İzmir ilinin Yunanlılar tarafından işgal edilmesi üzerine 17 Mayıs 1919 tarihinde Giresun'da büyük bir miting düzenleyerek işgalci devletleri ve göz yumanları protesto etmiştir.

29 Mayıs 1919 tarihinde Havza'da Mustafa Kemal Atatürk ile gizlice buluşmuş. Bu buluşmadan sonra Atatürk'ten aldığı emirler doğrultusunda hareket etmiş ayrıca bu emirler kendisine güç verdiği için daha rahat hareket etmeye başlamış.

Erzurum Kongresine Dr Ali Naci DUYDUK ve İbrahim Hamdi Bey'i temsilci olarak göndermiş. Giresun Askerlik Şubesi Başkanı Hüseyin Avni Alpaslan ve Jandarma Komutanı Hamdi Bey ile anlaşarak Eylül 1920'de Giresun gençlerinden oluşan 'GİRESUN GÖNÜLLÜLER TABURU'nu kurmuştur.

Kurulan bu tabur ilk önce Ermeni saldırılarında görev almış. 12 Kasım 1920'de Osman Ağa Mustafa Kemal ATATÜRK ile tekrar buluşmuş Atatürk'ün korunması içi önce yanındaki on kişiyi daha sonrada Giresun'dan topladığı 100 kişilik muhafız gurubunu Ankara'ya göndermiş. Bu şekilde Atatürk'ün ilk muhafız birliği Giresunlulardan kurulmuş.

Giresun'da GEDİKKAYA isimli bir gazete çıkartarak Milletin milli şuurun'un oluşmasını sağlamaya çalışmış. Bu çalışmaları art niyetli kişiler tarafından engellenmeye çalışılmış.

Giresun Müdafa-i Milliye Başkanı ve Belediye Başkanı sıfatıyla Kasım 1920'de Ankara'ya gitmiş gerekli emirleri aldıktan sonra Giresun'a dönerek 12 Ocak 1921 tarihinde 42. ve 47. Gönüllü Alayların kurulması çalışmalarını başlatmış.

Mart 1921'deki Koçgiri ayaklanması Topal Osman Ağa komutasındaki 47. Gönüllü Alayının büyük katkıları ile bastırılmıştır.

Çorum-Merzifon-Tokat ve Samsun havalisinde Rum ve Ermeni çetelerini tamamen kaldıran Osman Ağa komutasındaki Gönüllü Alayı ile birlikte Sakarya savaşına katılmıştır. Bu savaşta 42. Alay Tirebolulu Binbaşı Hüseyin Avni Bey Komutasında büyük kahramanlıklar göstermiştir

Taşlıtepe sırtlarını kanlarının son damlasına kadar savunmuşlar.Bu alayın tamamını şehit veren Osman Ağa Mangaltepe sırtlarında büyük kahramanlıklar göstermiştir.

Trabzon milletvekili Ali Şükrü beyin ölümünden sorumlu tutulmuş 2 Nisan 1923'de çıkan bir çatışmada 40 yaşında iken şehit olmuştur. Mezarı Giresun Kalesindedir.

KURTULUŞ SAVAŞINDA GİRESUN VE TOPAL OSMAN

Kurtuluş Savaşımızda Giresun'un özel bir yeri vardır.

Birinci Dünya Savaşından önce Giresun nüfusunun yarısı Türk yarısı Rum Ermeni idi. Rumlar ilin ekonomik hayatında söz sahibi idiler. Bunların Rum pontus devletini yeniden kurmak gibi gizli bir emelleri vardı. Birinci Dünya savaşı yenilgisinden sonra bunu açığa vurmakta sakınca görmediler.

Bu savaşta Rusların karşısında Bayburt cephesinde dövüşen 37. Fırkanın emrinde Giresunlulardan oluşan gönüllü bir birlik de vardı. Başında Topal Osman Ağa'nın bulunduğu bu birlik kendinden sayıca ve malzemece çok üstün düşman kuvvetleri karşısında çetin savaşlar vererek Harşit Irmağına kadar çekilmiş burada mevcudunu artırarak 14 Şubat 1918 tarihine rastlayan Rus saldırısının durdurulmasında başarılı hizmetler görmüştür.

Bu başarıdan sonra Giresunlu gençler yeniden birleşerek Kafkas Cephesine gitmiş çoğu bir-daha dönmemiştir.

Mondros Anlaşması üzerine silah bırakılması olduğu zaman Osman Ağa Giresun'a dönmüştü. 0 sırada Rumlar Pontus Devleti hayaliyle işi azıtmışlar bugün Ticaret Lisesi olarak kullanılan binaya Yunan bayrağını çekecek kadar ileri gitmişlerdi. Bir zamanlar Giresun belediye başkanlığı yapan Kaptan Yorgi Paşanın oğlu da Avrupa'da Pontus Devleti aaaini savunuyor İngiliz başbakanı Lloyd George gibi yandaşlar bulabiliyordu. Türkler üzgün ve kızgındı. Bu koşullar içinde Osman Ağa Giresun Belediye Başkanlığı makamına oturdu.

Çok geçmeden 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir'in Yunanlılar tarafından işgal edildiği haberi geldi. Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Giresun şubesi 17 Mayıs 1919 Pazar günü Giresun'un Çamlı Çarşı mevkiinde büyük bir protesto mitingi düzenledi ilgili makamlara aşağıdaki telgraflar çekildi:

Osmanlı Sadrazamına;Dersaadet

Hükümetinizi idamımızı tebliğe memur görmek istemiyoruz. Size Türk Sadrazamı olarak hitap ediyoruz. İzmir'de mavi mi sallanacak al mı kalacak? Hükümetiniz buna bigane kalarak boyun mu eğecek? İzmirli kardeşlerimiz Yunan palikaryalarına teslim mi edilecek?

Dar ağaçları bizim de ufkumuzda belirmekte idam animiz yaklaşmaktadır. İzmir'in Yunana ilhak edildiğini öğrendiğimiz gün Giresun muhiti akissiz kalmayacaktır. Ve dünyada hiç bir kuvvet bizi mahzun çevirmeyecektir. Cebir neticeyi tecilden başka birşeye yaramayacaktır!

Dersaadette Amerikan Mümessilliği ile Nasir-i Sulh ve Saadet Vilson'a

Çerağını yükselttiğiniz adaleti sizden bekliyoruz. Türk toprağı İzmir Yunanlılara veriliyor. Washington'un ruhunu tazip eden bu cinayete nasıl göz yumacaksınız? Sizden adalet bekliyoruz.

Biz Giresun Türkleri Yunanlıların gaddarlığına mukabele için hazırız. İzmir'de haksiz yere dökülen Türk kanları Türk ilinde akissiz kalmayacaktır. Azmimiz kavidir. Yalnız adalet ve olum bizi yolumuzdan döndürecektir. Milyonlarca insan kanıyla istihsal edilmiş olan hal-i hazır sükunetin ihlaline müsaade etmeyiniz!

Giresun'dan İstanbul'daki İngiltere Fransa ve İtalya mümessilliklerine de aynı içerikte telgraflar çekilmiştir.

Osman Ağa Ermeni tehcirinden dolayı Nemrut Mustafa Pasa Harp Divanı tarafından tutuklanmasına karar verildiğinden bir süreden beri gönüllüleriyle birlikte Keşap yöresinde bulunuyordu. Bu konuda İstanbul hükümetinden talimat alan kaymakam Nizamettin beyin Giresun'dan uzaklaşması hususundaki uyarılarına bir süre direnen Osman Ağa aynı fiilden suçlanan Sarımahmut Zadenin yakalanarak İstanbul'a gönderilmesinden sonra Giresun'dan ayrılmak zorunda kalmıştı.

Silahlı Rum çetelerinin taşkınlıkları bölgede giderek artıyordu. Bundan en çok etkilenen iller arasında bulunmasına karşın Giresun gizli veya açık her hangi bir silahlı örgütten yoksundu. Bu durumda Osman Ağa'yı hizmete çağırmaktan başka bir çıkar yol görünmüyordu. Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Giresun şubesi yöneticileri kaymakam vekili Trabzonlu Pertev beyin de iznini alarak Osman Ağa'yı hizmete çağırdılar.

Bundan sonra Osman Ağa bir sure Abacıbükü Mahallesi yakınlarında gizli çalıştı Padişahın affına uğradıktan sonra da daha serbest hareket etme imkanına kavuştu.

Bu sırada Giresun Askerlik şubesi başkanı Tirebolulu Hüseyin Avni Alpaslan da milli güçlerle temasa geçerek Giresun'un verilecek her göreve hazır olduğunu bildirmiştir. Bunun üzerine oluşturulacak 1000 kişilik bir taburun Kars'ta Kazım Karabekir Paşanın emrine gönderilmesi istenmiş ve bu istek hemen yerine getirilmiştir. Giresun Gönüllü Taburu adını alan bu birlik oradaki başarılı hizmetlerinden sonra 23 Ocak 1920 tarihinde Kazım Karabekir Paşa tarafından garp cephesine uğurlanmıştır.

Mustafa Kemal Pasa ve yakınları artık Giresun gönüllüleri hakkında yeter bir fikre sahip olmuşlardır. Bu yüzden koruma görevini yapmak üzere bir gönüllü birliğinin Ankara'ya gönderilmesi istenmiştir. Osman Ağa tarafından Ankara'ya gönderilen bu birlik zamanla büyüyerek Giresun Gönüllü Laz Müfrezesi adını almıştır.

Osman Ağa Ankara hükümetinden aldığı bir emir üzerine de Giresun'dan teşkil ettiği bir taburla Koçgiri isyanının bastırılması hareketine katılmıştır. Daha sonra mevcudu artırılan bu tabur 47. Alay adini almıştır. Yine Giresun Gönüllülerinden kurulan 42. Alay da Hüseyin Avni Alpaslan'ın emrine verilmiştir. Bu alaylar Sakarya ve Dumlupınar meydan muharebelerinde büyük yararlılıklar göstermişlerdir.-

YARBAY TOPAL OSMAN AĞA VE MÜCADELELERİ

1884 Yılında Giresun´un Hacıhüseyin Mahallesinde doğdu.

-1912 Yılında Balkan Harbine gönüllü katıldı. Sağ dizinden yaralanarak sakat kaldı ve ´TOPAL´ lakabı ile anılmaya başlandı.

-30 Kasım 1915´te gönüllü olarak Doğu Cephesinde Ruslara karşı savaştı.

-Şubat 1918´de Giresun Belediye Başkanı oldu

-Şubat 1919 Yılında Muhafazai Hukuk-u Milliye Cemiyeti Giresun Şubesini kurdu.

-1919 Yılında İstanbul Hükümeti hakkında tutuklama kararı çıkardı, Tutuklanmamak için Keşap ve Şebinkarahisar yöresine kaçtı.

-29 Mayıs 1919´da Atatürk ile Havzada gizli olarak buluştu.

-5 Haziran 1919´da Arkadaşları ile Pontusçu Rumlar´ın Giresun´daki Rum Mektebine Astıkları Pontus bayrağını indirdi.

-8 Temmuz 1919´da hakkındaki tutuklama kararı Padişah Vahdettin tarafından kaldırıldı.

-Temmuz 1919 ´da giresuna geri döndü ve tekrar belediye başkanı ve muhafazai Hukuk-u Milliye Cemiyeti başkanı oldu.

-Temmuz 1919´da Osman Ağaya Kaymakam Baki bey tarafından başarısız bir suikast düzenlendi.

-Şubat 1920´de ´GEDİKKAYA´ gazetesini yayınlamaya başladı.

-Eylül 1920´de Giresunlu gönüllüler ile Ermeni harekatını bastırmak üzere Kars´a gitti.

-12 kasım 1920´de Giresun usakları ile birlikte Ankara´da Atatürk´ün muhafızlığına başladılar.

-12 Kasım 1920'de Osman Ağa ve 47. Gönüllü Alayının Koçgiri İsyanını bastırarark büyük bir başarı elde etti.

-5 Ağustos 1921´de Komutasındaki 47. Giresun Gönüllü Alayı Ankara´ya geldi.

-Ağustos 1922´de 42. ve 47. Gönüllü Alayları Başkomutanlık, Sakarya Meydan Muharebesine katıldılar.

-2 Nisan 1923, Osman Ağa ´nın ölümü ve Cumhuriyet Şehidi olması.

-Nisan 1923, Osman Ağa ´nın Giresun kalesine gömülmesi.

Allah rahmet eylesin ruhu şad olsun;

 

Mekanı cennet olsun

 
http://www.giresun.gov.tr/IcerikDetay.aspx?IcerikId=33

primi sui motori con e-max

Köyümden Manzaralar

Herşey Birlikteliğimiz ve Beraberliğimiz için